Certificering

 

NEN2767

NEN2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van gebouwen. Het referentiekader heeft de classificatie 1 t/m 6, waarbij 1 verwijst naar de best denkbare kwaliteit en 6 naar een kwaliteit die absoluut onacceptabel is. Deze conditiescores maken het makkelijk vergelijkingen te maken tussen de verschillende onderhoudsituaties van objecten. Zo krijgt u inzicht in de onderhoudskosten die u kunt gebruiken in een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Kortom, met deze norm kunt u de gewenste kwaliteit waarborgen.

 

BOEI

De BOEI is de methodiek van het inspecteren op alle aspecten:
(B) Brandveiligheid
(O) Onderhoud
(E) Energieprestatie en
(I) Inzicht bieden in het voldoen aan wet- en regelgeving
De Boei-methodiek is geldig voor alle disciplines, te weten bouw, elektrotechniek, werktuigbouw en verticaal transport (liften en roltrappen). Om inspecties volgens deze methodiek uit te kunnen voeren moet er allereerst duidelijk zijn wat de opdrachtgever precies wenst. Het is noodzakelijk dat de uitkomsten van alle disciplines op elkaar aansluiten, zodat de conditiescores onderling vergelijkbaar zijn.

 

Erkend Leerbedrijf

Deze erkenning staat garant voor een gedegen kennisoverdracht vanuit de praktijk naar de student aansluitend op de theoretische vaardigheden vanuit de opleiding. De studenten van de Middenkaderopleidingen Bouwkunde Beheer volgen diverse stages, de Beroeps Praktijk Vorming. Onze praktijkbegeleider ondersteunt de student in het werken aan de stagedoelen. Daarbij draagt hij kennis van bouwtechnische zaken over. Maar dat niet alleen. Ook gedrag, houding en sociale en communicatieve vaardigheden spelen een rol.