Diensten


‘Ons adviesbureau biedt u 4 specialismen inzake het onderhoud van uw onroerend goed. Want zeg nou zelf, als directeur van een school of een bibliotheek, overste van een congregatie, of de eigenaar van een grote drukkerij; u wilt uw aandacht vooral richten op uw eigen specialisme. Het onderhoud van het gebouw waarin u dagelijks werkt valt daar veelal niet onder. Dan is het een verstandige keuze ons daarvoor in te schakelen.’

 

CONDITIEMETINGEN (NEN2767 en BOEI)

‘Bij conditiemetingen gaat het om het vaststellen van gebreken bij alle afzonderlijke onderdelen van een gebouw. Tot het kleinste schroefje aan toe! De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in een gebrekenlijst en omgezet in een kostenraming. De metingen worden verricht volgens de NEN2767- en BOEI-methodiek welke zijn vastgesteld door de Rijksgebouwendienst. Wij zijn hiervoor gecertificeerd. Dat is belangrijk, gecertificeerde NEN- en BOEI-inspecteurs inspecteren altijd en overal volgens exact dezelfde methodiek.’

 

MJOP (Het MeerJarenOnderhoudsPlan)

‘Het is haast niet te geloven, maar onderhoud aan gebouwen vindt vaak impulsief en onregelmatig plaats. Het is alsof je besluit je auto na een jaar of wat toch maar een keer naar de garage te brengen voor een beurt. Onbegrijpelijk en vooral onverstandig! Wij adviseren daarom altijd een MJOP voor uw onroerend goed op te laten stellen. Daarbij inventariseren en begroten wij wat er, naar aanleiding van uw vraag, op jaarbasis aan onderhoud moet gebeuren. We stellen een rapport op en koppelen daar onze adviezen aan.’  

 

UITVOERINGSBEGELEIDING

‘Het komt voor dat MJOP-opdrachtgevers met ons rapport in de hand het werk zonder onze begeleiding laten uitvoeren. Maar of dat verstandig is? Een onderhoudsbedrijf kan als goedkoopste uit de bus komen, de vraag is echter of dat daarmee de goede keuze is. Denk aan de verhouding prijs/kwaliteit. Om er nu voor te zorgen dat die keuze daadwerkelijk de juiste is, worden wij meestal gevraagd ook de begeleiding van het onderhoud te verzorgen. In de praktijk betekent dat wij het MJOP vertalen naar een werkomschrijving. Daar vragen we offertes op aan, beoordelen deze en gunnen het werk. Tijdens de uitvoering controleren we, doen we de oplevering én de nazorg. Onderschat het belang van de nazorg niet! We zitten er tijdens het gehele traject bovenop. Dat resulteert in een investering voor de lange termijn en bespaart de opdrachtgever, simpel gezegd, gewoon geld.’

 

ONDERSTEUNING EN TOEZICHT

‘Met onze dienst Ondersteuning en Onderhoud schakelt u ons in voor het hele onderhoudsproces. Vanaf werkomschrijving, offerteaanvraag, gunning, controle bij uitvoering tot oplevering en nazorg. Alles wordt gedocumenteerd. Dat wij met deze dienst geld voor u besparen blijkt uit het volgende voorbeeld. In het kader van energiebesparing had een ondernemer het besluit genomen op het dak van zijn productiehal zonnepanelen te laten plaatsen. 2 Jaar later bleek dat het dak vernieuwd moest worden. Alle panelen moesten worden gedemonteerd en na vernieuwing van het dak opnieuw gemonteerd. Het werd een duur dak. Met onze dienst Ondersteuning en Begeleiding was dit niet gebeurd. Waren wij ingeschakeld, dan hadden wij alles wat bouwtechnisch in aanraking zou komen met het plaatsen van de panelen onderzocht en gerapporteerd. Dus ook de staat van het bitumen dak. Ons advies was geweest beide werken tegelijk uit te laten voeren. Uiteraard had een conditiemeting of een MJOP dit al in een eerder stadium aan het licht gebracht.’