2010. Nieuwbouw bedrijfspand van “G&S Project BV” te Tilburg.

 

Het toezicht van deze nieuwbouw betrof het gehele traject tot en met de oplevering van het bouwkundig deel, de technische installaties, de bestrating en de tuinaanleg alsmede de gehele afwerking van het interieur. Na de goedkeuring van welstand zijn we gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding.

Toen we groen licht kregen werd het bouwteam gevormd. Tijdens bouwvergaderingen en werkbesprekingen betrokken we alle partijen met als doel een optimale samenwerking te krijgen. Tijdens de bouw zat ik ‘er bovenop’ en onvolkomenheden werden onmiddellijk gerapporteerd en met de hoofduitvoerder doorgenomen. Dat dat prima werkte blijkt wel uit het feit dat we vandaag de dag we nog steeds betrokken zijn bij het pand, meer specifiek voor wat betreft de onderhoudsadvisering.